Välkommen till aktiveringssidan!
1. Skriv in koden

Aktiveringskod:

Koden hittar du längst ner på framsidan av kortet.

Group

2. Skriv din mailadress

Mailadress:
Mailadress igen:

3. Välj ett lösenord

Lösenordet måste minst innehålla:
- En stor och en liten bokstav
- 8 tecken.
- En siffra

Exempel på godkännt lösenord: Honung39

Lösenord:
Lösenord igen:

Jag godkänner användaravtalet.

 • Visa avtalet

  Användaravtal


  1. Datahantering
  Jag godkänner att Edu Med AB hanterar den personlig information som jag frivilligt har delgivit dem. Jag är medveten om att informationen är tillgänglig i tjänstens dataregister och jag tillstyrker härmed att jag känner till vilka rättigheter jag har enligt Dataskyddsförordningen (https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/).

  Edu Med AB, som driver tjänsten, garanterar att uppfylla föreskrivna lagar angående personuppgifter. Därutöver garanterar vi att tidigare delgivna uppgifter kommer att raderas från vår databas då du skriftligen har meddelat oss via mail. Insamling och hantering av känslig personlig information kommer endast lämnas ut med ditt godkännande eller för att rättsväsendet begär information som vi är skyldiga att lämna ut.

  Du har rätt att ta del av, uppdatera och korrigera den personliga information som rör dig i enlighet med GDPR.

  2. Ändrade villkor
  Vi har alltid rätt att göra ändringar i detta avtal om så behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Om ändringar sker i detta avtal kommer du som användare att meddelas och ges möjlighet att godkänna det nya avtalet.

  3. Fakta om Edu Med AB
  Edu Med AB
  Bruksgatan 36 Z
  263 39 Höganäs
  E-mail: info@edumed.se
  Organisationsnummer: 556694-2099